ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

“…Ο Ν. 4452/2017, άρθρο 11, παρ.3Α προβλέπει ότι «για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης…” Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο παρακάτω.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ