Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.-ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2023-24»

ΕΞΕ-23833-2023-Εισαγωγή-μαθητών-στα-Πρότυπα-και-Πειραματικά-σχολεία-για-το-σχ.-έτος-2023-24