ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ώρες από – έως
1η 08.30-09.00
Διάλειμμα 09.00-09.15
2η 09.15-09.45
Διάλειμμα 09.45-10.00
3η 10.00-10.30
Διάλειμμα 10.30-10.45
4η 10.45-11.15
Διάλειμμα 11.15-11.30
11.30-12.00
Διάλειμμα
 12.00-12.15

12.15-12.45