ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΜΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΑΣ   ΕΧΟΥΝ  ΕΝΗΜΞΕΡΩΣΕΙ

 

ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΖΙ  ΤΟΥΣ.

 

ΘΑ  ΔΟΘΕΙ  ΚΑΙ  ΧΑΡΤΙ  ΓΟΝΙΚΗΣ   ΑΔΕΙΑΣ.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ  ΝΑ  ΤΗΡΟΥΜΕ   ΑΥΣΤΗΡΑ, ΤΑ  ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΙΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΑΥΤΕΣ.