: Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, μετά τις διακοπές του Πάσχα

18ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου,

2 Μαΐου 2022

Πρωτόκολλα για μαθητές/τριες έναντι Covid19 από 3-5-2022

Συνεχίζουν να ισχύουν

✓  η χρήση μάσκας

✓  η υγιεινή των χεριών (συχνό πλύσιμο, αντισηπτικό)

✓  ο αερισμός & απολύμανση  των χώρων

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ (αν δεν υπάρχει κρούσμα)

–  τα 2 εβδομαδιαία self test

–  η αντίστοιχη δήλωση  στο Εdupass.gov.gr

Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα ΕΝΤΟΣ σχολικού πλαισίου

➢  Όλοι/όλες οι μαθητές/τριες (εμβολιασμένοι, μη εμβολιασμένοι, νοσήσαντες) διενεργούν

2 self test (ημέρες 0-1 και 4) δωρεάν (θα διατίθενται από τα σχολεία)

➢  Το αποτέλεσμα κάθε διαγνωστικού ελέγχου δηλώνεται αμέσως στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα

edupass.gov.gr

✓  Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, έρχονται κανονικά στο

σχολείο:

  • α) φορώντας μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες
  • β) φέρνοντας στο σχολείο τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από το

edupass.gov.gr

Στην περίπτωση εκείνη που  το παιδί  ΔΕΝ  επιδείξει τη σχολική κάρτα όταν/εάν  του ζητηθεί από εκπαιδευτικό ή

από  την  Διευθύντρια  ή  από  τον  Υποδιευθυντή,  τότε  δεν  γίνεται  δεκτό  στην  τάξη,  αποχωρεί  από  την  σχολική

αίθουσα, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.

–  Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, το παιδί παραμένει στο σπίτι

εφαρμόζοντας το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και ο γονέας του ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το σχολείο.

Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα ΕΚΤΟΣ σχολικού πλαισίου

Οι εμβολιασμένοι & νοσήσαντες μαθητές/τριες

➢  επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο,

➢  διενεργούν self-test την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη και

➢  χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10

ημέρες

Οι μη εμβολιασμένοι & μη νοσήσαντες μαθητές/τριες

➢  τίθενται σε καραντίνα

➢  διενεργούν self test την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη

➢  εφόσον το τεστ είναι αρνητικό, επιστρέφουν στο σχολείο την 6η ημέρα και

➢  χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για

τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

 

18ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου,

2 Μαΐου 2022

Πρωτόκολλα για μαθητές/τριες έναντι Covid19 από 3-5-2022

Όταν βγει ΘΕΤΙΚΟ το self test

➢  Aπαιτείται  η  επιβεβαίωσή  του  μέσω  ταχείας  δοκιμασίας  ανίχνευσης  αντιγόνου  (rapid  test)  ή

εναλλακτικά μέσω μοριακού ελέγχου (PCR).

Σε  αυτή  την  περίπτωση,  τo  παιδί  μεταβαίνει  εντός  είκοσι  τεσσάρων  (24)  ωρών  σε  δημόσια  δομή

(επιτρέπεται η ιδιωτική δομή αλλά το κόστος επιβαρύνει την οικογένεια).

Μέχρι να μεταβεί  στη δημόσια δομή, το διαγνωσμένο παιδί και οι οικείοι του, παραμένουν σε κατ’ οίκον

περιορισμό.

Όταν ΚΑΙ  ο επιβεβαιωτικός διαγνωστικός έλεγχος (rapid ή PCR) είναι θετικός

➢  Το κρούσμα παραμένει  σε απομόνωση επί 5 ημέρες τουλάχιστον, με ημέρα λήψης του θετικού

τεστ να θεωρείται ως ημέρα 0.

(α) έχει υποχωρήσει πλήρως ο πυρετός για ένα 24ωρο

➢  Μετά την πάροδο 5 ημερών

χωρίς χρήση αντιπυρετικών και

απομόνωσης, διακόπτεται η

(β) δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα ή τα συμπτώματα

απομόνωση εφόσον:

βελτιώνονται.

Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται, παρατείνεται η απομόνωση.

➢  Επιστρέφει στο σχολείο με υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή

ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.