Επίδοση Ελέγχων

Αγαπητοί γονείς- κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αριθμ. Φ7/151476/Δ1 (ΦΕΚ ΦΕΚ 5439/2021)

α) οι έλεγχοι προόδου Α τριμήνου για τους μαθητές των Γ, Δ,Ε, Στ τάξεων θα παραδοθούν εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές

β) οι εκπαιδευτικοί των Α και Β τάξεων θα ενημερώσουν τους γονείς μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την πρόοδο των μαθητών κατά το Α τρίμηνο.

 

ΘΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ,ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΩΡΑ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ