Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης

 

  • απαιτούνται ΔΥΟ αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Η προμήθεια των self tests από τα φαρμακεία, ξεκίνησε την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 για το πρώτο διαγνωστικό τεστ ενώ για το δεύτερο θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Συνιστούμε τα τεστ να γίνονται κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ.

  • Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.
  • Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ

  • Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης. Η σχολική κάρτα θα αναφέρει το αρνητικό αποτέλεσμα της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου.
  • Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δε γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.