ΕΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

Σ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ —— Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Α. Ρηνάκη (Π.Ε.) Α. Νιγιάννης (Δ.Ε.) Ι. Ζυμβρακάκης (Ε.Α.Ε.) Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.) Δ. Κερερές (Φ.Α.) Τηλέφωνο: 210-344 3291 (Π.Ε.) 210-344 2237 (Δ.Ε.) 210-344 2191(Ε.Α.Ε.) 210-344 3617 (Ε.Ε.) 210-344 2213 (Φ.Α.) 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας 2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 3. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας 4. Σχολικές μονάδες Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας (μέσω των οικείων Δ/νσεων) 5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων info@sivitanidios.edu,gr . Α τ τ ι κ ή ς (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.) Ν. Αττικής) και με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19-3-2021 (Β΄1076), άρ.1 παρ.1Β, α/α8.

 

3. Οι εν λόγω εκδηλώσεις είτε λαμβάνουν χώρα δια ζώσης είτε διαδικτυακά θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.

4. Από την με αρ. πρωτ. 20666/18-3-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΣΠ46ΜΤΛ6-Υ6Υ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, συνάγεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις και, κατά συνέπεια, προετοιμασίες επιλογής μαθητών/τριών για τη συγκρότηση των τμημάτων παρέλασης.