Εγγραφές στην Α’ τάξη (Σχ. έτος 2018-19)

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις Γονέων/Κηδεμόνων για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σχολικού έτους 2018-19, θα υποβάλλονται από 2 έως 18 Μαΐου 2018 στο γραφείο του Διευθυντή καθημερινά τις ώρες 09:00-13:00. Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι:

α) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, β) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, γ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και δ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου