Εργασία για την ανακύκλωση της Ε’ τάξης με την κ. Γ. Κουρή

28722025_10214461686870149_1667749949_n

Ευχαριστούμε τα παιδιά της Ε’ τάξης μαζί με την καθηγήτρια Αγγλικών κ. Γ. Κουρή που έκαναν την παραπάνω εργασία για την προώθηση της ανακύκλωσης.