Η ενημέρωση των γονέων – κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς  του σχολείου μας για την πρόοδο των μαθητών θα πραγματοποιείται κάθε πρώτη Δευτέρα ή Τετάρτη του μήνα ως εξής:

 

Ενημέρωση Δευτέρας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ
Ντινιακού Σοφία (Α2΄) 12:30μ.μ.
Καραβατά Ιωάννα (Β2΄) 12:30μ.μ.
Κουρκουνά Βασιλική (Δ1΄) 12:30μ.μ.
Σάββα Μαρία (Δ2΄) 12:30μ.μ.
Παλαμαρά Μαρία (Ε2΄) 12:30μ.μ.
Δάρρα Χρυσάνθη Αγγλικά 12:30μ.μ.

 

Ενημέρωση Τετάρτης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ
Χούτου Σουλτάνα (Α1΄) 12:30μ.μ.
Ντινιακού Σοφία (Α2΄) 1:15μ.μ.
Καραχάλιου Σωτηρία (Β1΄)  1:15μ.μ.
Παπαδοπούλου Ελένη (Γ1΄)  1:15μ.μ.
Κοντού Αγγελική (Γ2΄)  1:15μ.μ.
Κεφαλά Γεωργία (Ε1΄)  1:15μ.μ.
Λιακοπούλου Βασιλική (ΣΤ1΄)  1:15μ.μ.
Γαβριλάκη Γεωργία (ΣΤ2΄) 12:30μ.μ.
Κουρή Γεωργία Αγγλικά  1:15μ.μ.