Ευχαριστούμε πολύ την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αμαρουσίου, για τη δωρεά δέκα καινούριων Η/Υ που θα αναβαθμίσουν το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας.