Την Τρίτη 31-05-2016 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό λόγω της πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αμαρουσίου. (Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Φ12.1/2963/06-04-2016, έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ Β΄ Αθήνας).

Η Δ/ντρια του Σχολείου