Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες,

                                                              

Το σχολείο μας θα λάβει μέρος στην πιλοτική φάση της Δράσης Ανακύκλωσης Χαρτιού, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Παρακαλούνται οι μαθητές του σχολείου μας – με τη συνδρομή των γονέων τους-να επιστρέψουν στο σχολείο, προαιρετικά, τα σχολικά βιβλία παλαιοτέρων ετών αλλά και τεύχη της φετινής σχολικής χρονιάς, που έχουν διδαχθεί.

Επίσης οι μαθητές μπορούν να φέρουν προς ανακύκλωση λογοτεχνικά βιβλία και τετράδια.

Από όλα τα βιβλία και τα τετράδια θα πρέπει να αφαιρεθούν τα πλαστικά καλύμματα, αν τα βιβλία έχουν «ντυθεί», οι συνδετήρες και τα σπιράλ.

Η πιλοτική φάση της Δράσης Ανακύκλωσης Χαρτιού:

  • Συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύοντας στην οικολογική ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Στοχεύει στην υποκίνηση των μαθητών σε εθελοντική συλλογική δράση με την οργανωμένη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα ανακύκλωσης.
  • Μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων.
  • Επιφέρει οικονομικό όφελος το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων.

Τελευταία ημερομηνία συλλογής ορίζεται η 26η Μαΐου       2016.

 

Η Δ/ντρια του σχολείου